Biografisch zelfportret

Inzicht in wie je nu bent

Een biografisch zelfportret geeft een dwarsdoorsnede van wie je bent. We staan uitvoerig stil bij een viertal levensgebieden. We onderzoeken eerst de fysieke wereld waarin jij je begeeft en kijken we vervolgens naar de stromen en patronen in jouw leven (denk aan gewoontes, energie, rituelen). We gaan op zoek naar jouw drijfveren, jouw persoonlijke idealen en kijken tot slot hoe jij omgaat met keuzes en besluiten.

Het biografisch zelfportret ontstaat in zes gesprekken. In het eerste gesprek bespreken we de vraag die op dit moment bij jou leeft. In het laatste gesprek zoeken we aan de hand van de opbrengst van tussenliggende vier gesprekken een antwoord op jouw vraag. Dit levert je zelfinzicht, zelfsturing en daadkracht op. Zaken die je nodig hebt als je bijvoorbeeld voor een belangrijke keuze staat.

Een gesprek duurt ongeveer een uur. Het laatste gesprek ongeveer anderhalf uur.