De kracht van autobiografisch schrijven

Ontdek wat herinneringen je te vertellen hebben

Je levensloop kun je ook onderzoeken door erover te schrijven. Het is zeker niet nodig om jouw hele levensverhaal van begin tot eind neer te pennen. In de workshops autobiografisch schrijven werk ik met korte schrijfopdrachten en staan we stil bij momenten in je leven die je verrassende inzichten kunnen bieden. Met pen en papier ontdek je de samenhang tussen herinneringen.

We werken in kleine groepjes. Het (vrijwillig) voorlezen en luisteren naar de verhalen in de groep is net zo belangrijk als het schrijven zelf. Je hoeft niet goed te kunnen schrijven. Bij autobiografisch schrijven gaat het niet om mooi of literair schrijven. Elk verhaal en elke herinnering is goed zoals die uit je pen vloeit.

Al schrijvend onderzoeken, vieren, herdenken

Ik werk graag aan de hand van een boek of een thema. Je vindt ze in het overzicht van de workshops die ik verzorg. Heb je een ander onderwerp dat je schrijvend wilt onderzoeken? Laat het me vooral weten. Je kunt ook met een eigen groepje schrijven, als je iets te vieren of te herdenken hebt bijvoorbeeld. Misschien schrijf je juist liever alleen. Dan heb je alle schrijftijd voor jou alleen.

Dit kan autobiografisch schrijven je opleveren:

  • Zelfinzicht.
  • Een nieuwe kijk op oude verhalen.
  • Compassie voor jouw eigen verhaal (en dat van anderen).
  • Verbinding met jouw eigen verhaal (en dat van anderen).
  • Samenhang tussen herinneringen van toen en het leven nu.
  • Verwerking of ‘op verhaal komen’.